امروز : یکشنبه, 05 فروردين 1397

درس های سبک سخنرانی رهبر معظم انقلاب

سبک سخنرانی رهبر معظم انقلاب دارای درس ها، پیام ها و نکات آموزنده ی بسیار مهمی هستند که می تواند برای موفقیت هر صاحب سخنی بعنوان الگو و معیار مورد استفاده قرار گیرد. هرچند که قلم زدن این حقیر در ارتفاعات معنوی و ادبی رهبری عزیز، تاحدی جسارت آمیز و همانند ریختن حداکثر دریا در حداقل تنگی یک کاسه است اما هر مریدی حق دارد که میوه های مورد نیازش را از این باغ سرسبز بچیند و در صورت توفیق، برای دوستانش نیز عرضه نماید:

1- دارای حداکثر نزاکت ادبی است. (برای هیچ طرفی، اهانت آمیز نیست.)

2- منطقی، مستدل، محکم و اقناعی است. (به زور نمی خواهند حرفی را بقبولانند)

3- مبتنی بر اخبار و اطلاعات وثیق، دقیق و متقن می باشد.(به اطلاعات مشکوک و سست تکیه ندارند)

4- مبتنی بر عدالت است و متعادل.(افراط و تفریط در موضع گیری ها وجود ندارد)

5- شفاف و صادق است. (بدون جنجال و یا ملاحظه ی بی مورد)

6- مصادیقش عینی و ملموس است. (در فضای خیالی، به مصادیق موهوم و مبهم ارجاع نمی دهند)

7- برای دوستان، امید و نشاط می دهند و برای دشمنان یأس و ناامیدی.(جبهه خودی را به سمت باتلاق ناامیدی سوق نمی دهند)

8- اکثر جملاتشان به تفسیر و تعبیر آیاتی از قرآن کریم تمایل دارند.(یعنی قرآن پایه و متکی بر محکمات است و مخاطبان را در اختلاف متشابهات و تعدد روایات سرگردان نمی سازند)

9- همراه با ذکر مشکل و چالش، به ارائه راهکارهای عملی نیز می پردازند. (مخاطبین را در تنگی مشکلات رها نمی کنند)

10- ابعاد سلبی را در کنار ابعاد ایجابی ذکر می نمایند. (مستمعین را غرق در تنگناهای ابعاد سلبی به بلاتکلیفی گرفتار نمی سازند)

11- نقاط قوت و نقاط ضعف را در توازن و تعادل دقیق در کنار هم تحلیل می نمایند.(همراهان را در خوش خیالی تک بعدی نقاط قوت و ناامیدی تک بعدی نقاط ضعف فرو نمی برند)

12- در کلمات و جملاتشان، نگاه آرمانی را همزمان با توجه به واقعیت ها حفظ می نمایند.(مخاطبان را در انتزاع آرمان ها به غفلت از واقعیت ها رهنمون نمی سازند)

13- به همه ی گروه ها و جریانات سیاسی، نگاه عادلانه دارند.(ترجیح یا تبعید بی دلیل و تأیید یا طرد بی علت مشاهده نمی شود)

14- در نقد و انتقاد صرفاً با هدف هدایت به خیر و سرایت به صلاح پیش می روند.(تحقیر و تخریب را در مواضع قضاوتی خود راه نمی دهند)

15- تشریح تاکتیک ها همواره تحت سنخیت و شمولیت راهبرد مشخصی صورت می گیرد.(غرق شدن در تاکتیک ها بدون ملاحظه ی راهبردها و بالعکس صورت نمی گیرد)

16- جامعیت دارد و هیج جمله ای نه اضافه است و نه کم.(فکر مخاطبان هرگز به حواشی بی اهیمت و یا به سواحل غفلت نمی افتد)

17- افعال جملات، متناظر با مبارزه ای مداوم و مقاوم علیه دشمنان و شیاطین شکل می گیرند.(مخاطبان را هرگز بر محیط غفلت سهله و محاط نخوت سمحه دعوت نمی نمایند)

18- مدیریت مفاهیم را همواره در افقی باز، وسیع و روشن سامان می دهند.(یعنی مخاطبان را هرگز در محیطی بسته، تنگ و تاریک وارد نمی سازند)

19- مخالفین را برای هدایت و تعالی شان، حجت و رهنمود استدلالی می دهند.(مخالفین را مخالف تر نمی کنند)

20- موضوعات اصلی و فرعی همه در جایگاه خود قرار دارند.(مخاطبان را به سمت غفلت از اصول و تنزل در فروع سوق نمی دهند).

حدیث هفته

 امام علی علیه السلام :

 يَسيرُ الدنيا خيرٌ من كثيرِها، و بُلغَتُها أجدَرُ مِن هلكَتِها؛

  اندكِ دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد.

  غرر الحكم، ح10993